KRIGE BOND | Familie Webtuiste

KRIGE BOND | Familie Webtuiste

Nuusbrief PDF Afdruk E-pos

Die Krige-Bond gee sedert 1976 ‘n gereelde Nuusbrief uit. Die jongste volgnommer is 122 van 2019
Die eerste nommers is aanvanklik op ‘n tikmasjien geskryf – en getipex - en met wasvelle gedupliseer. Die tegnieke het mettertyd verbeter en kommersiële drukkers het vir beter resultate gesorg. Sedert Nuusbrief 66 is die nuusbriewe in elektroniese formaat saamgestel. Alle weergawes is wel op hierdie webtuiste beskikbaar. Toekomstige uitgawes sal volgens ons beskikbare adreslys óf elektronies óf per landpos afgestuur word. Dit sal ook van die webtuiste afgelaai kan word.
Die Nuusbrief bevat wetenswaardighede oor die familie. Hierdie nuus is egter tydloos en kan dus strek vanaf inligting uit die verre verlede tot beplanning vir toekomstige gebeure.
Stuur nuus aan die Krige-Bond !
Die inhoud van die Nuusbrief is grootliks afhanklik van bydraes deur Kriges wat as vrywillige medewerkers optree. Stuur gerus enige detail. Dit sal óf gepubliseer word óf in die Argief opgeneem word.
tik_masjien_2

In die vroeë jare is die 300+ koeverte aan die Kriges
met hierdie hand masjientjie geadresseer.

 

Maia_Dawie_Detlev_Ode_en_Retief_Krige_verpak_Krige_Nuusbriewe_in_Jonkershoek_1986

Die Krige-gesin in Jonkershoek was almal betrokke by die versending (1986):
Maia, Dawie, Detlev, Ode en Retief terwyl die Wesfaalse lamp van 1720
uit die Hotel Kriege van bo af toesien dat geen foute gemaak word.