KRIGE BOND | Familie Webtuiste

KRIGE BOND | Familie Webtuiste

KrigeBond PDF Afdruk E-pos

Lidmaatskap van die Krige-Bond maak niemand ‘n beter Krige nie !
Tog bied dit geleentheid vir dié Kriges wat graag wil meedoen aan die bewaring van ons erfenis. As ons na die nommers kyk, dan is die mees-onlangse lidnommer 250. Dit verteenwoordig ‘n hele klomp Kriges !
 
Die stigtersgenerasie is tans deur ouderdom en afsterwe sterk uitgedun. Dit is dus baie wenslik om nuwe lede by te kry vir ondersteuning deur
 
[a] oop oë om wetenswaardighede raak te sien en aan te stuur
 
[b] oop harte om ook die finansiële ondersteuning aan die aksies te bied
 
[c] oop program om familie byeenkomste en funksies by te woon.
 
Lees gerus die aangehegte KONSTITUSIE deur hier te klik
 

Konstitusie_voorblad

Konstitusie_bladsy_12

Konstitusie_bladsy_3