KRIGE BOND | Familie Webtuiste

KRIGE BOND | Familie Webtuiste

crest

Krige Familie Wapen

krige_bond_7

Frau Elisabeth Kriege
Kirchplatz 6

Ode_en_Johan_Krige_by_oorhandiging_van_oorkonde_van_Geneaolgiese_Genootskap_aan_dr._Cr_Pama_-_1985

Dr Pama met Ode en Johan Krige
(Desember 1985)

Heraldiek PDF Afdruk E-pos

In die voortyd het koningshuise en adel-families simbole en wapens gevoer. Mettertyd het die ryker middelstand ook sulke wapens aanvaar. Die grootste deel van die Europese bevolking het egter nie in hierdie tradisie gedeel nie.
 
In Lienen was ‘n deel van die Krige-familie suksesvol as handelaars. Trouens, na hulle is dikwels verwys as “die Könige von Lienen”. In 1702 maak die familie ‘n skenking aan die plaaslike “Reformierte Kirche” en met vergunning kon hulle ‘n familiewapen op die glas van ‘n kerklamp aanbring.
 
Hierdie afbeelding is die oudste en mees outentieke weergawe wat van die Kriges se wapen beskikbaar is.
 
Die wapen toon ‘n mannetjie met ‘n swaard in sy hand. Sy mondering bevestig egter dat hy ‘n handelaar is – en beslis nie ‘n kryger nie ! In sy hand hou hy die “Swaard van Geregtigheid.”
 
Rondom die kerkplein in Lienen loop ‘n straatjie met die naam Kirchplatz. By nommer 6 woon Frau Elisabeth Kriege. Sy is die waardige matriarg van die handelaarsfamilie. Sedert 1973 is daar gereelde briefwisseling en besoeke tussen haar en die SA Kriges. ‘n Verstandhouding van vertroue word opgebou wat daartoe lei dat sy skriftelike toestemming verleen dat die Kriege-wapen van Lienen ook deur die Krige-Bond van SA gevoer kan word. Dit is ‘n simboliese handeling wat daarop dui dat die Kriges van Suid-Afrika as deel van die oorspronklike Kriege familie van Lienen aanvaar word.
 
Heraldiese publikasies in SA toon verskillende familiewapen vir die Kriges. Sulke weergawes kan maklik terug herlei word na kopieë uit Europese boeke soos Rietstap waaruit wapens van sigbaar enersluidende familiename oorgeneem is. Nie een daarvan het egter ‘n historiese verband met die stamland nie. Die Lienen wapen of te wel “die mannetjie met die swaard” verskyn egter in Dr C Pama se laaste en mees-gesaghebbende boek, SA Familienaamboek (1983). Hierdie insluiting is deur die Krige-Bond ge-inisieer.