KRIGE BOND | Familie Webtuiste

KRIGE BOND | Familie Webtuiste

Grafkelder PDF Afdruk E-pos
Die Krige-verbintenis met Stellenbosch strek oor byna 300 jaar. So ook met die Moedergemeente. Deesdae word die tiende generasie reeds in dié statige kerkgebou gedoop !
Agter die kerkgebou is ‘n grafperseel in die hoek van die groot kerkperseel. Die grafperseel is in 1842 deur die Kerkraad afverkoop – die enigste keer dat dit gebeur het. Die koper in dié geval was WA Krige III van die plaas Uiterwyk buite Stellenbosch. Hy het vir sy gesin en nageslag ‘n prominente grafkelder deur die argitek Hager uit Dresden laat ontwerp en op die perseel laat bou. Hierdie ontwerp was nogal belangrik in die sin dat dit die voorloper was van die Neo-Gotiese kerkgebou wat later langsaan deur dieselfde argitek gebou sou word.
 
Die grafkelder was egter slegs vir ‘n kort tyd in gebruik en net WAK III en sy vrou is daarin begrawe. Toe die kerkraad begrafnisse op die perseel gestaak het, is die twee Kriges elders herbegrawe en die geboutjie in 1967 gesloop. Met behulp van ‘n ou foto kon dit egter weer herbeplan en opgerig word. Na ses jare van onderhandeling met rade en bewarings-instansies is die nuwe grafkelder in 2008 ingewy.
 
Die buitekant is ‘n presiese rekonstruksie van die Hager-ontwerp en het betekenis vir bewaringsgesindes. Die binnekant is egter vir die familie ingerig : daar is 139 nissies vir as-legging asook ‘n historiese muurplaat en uitstalkassies met wetenswaardighede.

bouwerk_0002  bouwerk_0001
Bouwerk van Grafkelder
 
krige_bond_2
Graf Kelder - Binne
grafkelder
Graf Kelder - Buite
 

 

BRONSPLAAT AAN BUITEKANT

KRIGE FAMILIEGRAF

In 1842 koop Willem Adolph Krige van die plaas Uiterwyk buite Stellenbosch hierdie perseel vir 165 riksdaalders van die kerkraad. Hy versoek die argitek Carl Otto Hager om 'n grafkelder te ontwerp. Slegs Willem en sy vrou Elizabeth word na hulle dood hier begrawe. Weens hul herbegrafnis elders word die leë grafkelder in 1967 gesloop.

In 2000 word 'n foto van dié struktuur in die Elliot-versameling in Kaapstad ontdek.Na verkryging van die nodige goedkeuring word 'n presiese replika van die oorspronklike geboutjie in 2007 weer hier opgerig.

Hierdie grafkelder in die Neo-Gotiese styl is die voorloper van talle kerkgeboue in Suid-Afrika wat later deur Hager ontwerp sou word. Sekere die bekendste hiervan is die Moederkerk in Stellenbosch.

KRIGE FAMILY VAULT / TOMB

In 1842 Willem Adoph Krige from the farm Uiterwyk near Stellenbosch bought this plot from the Church Council for the amount of 165 riksdaalders. He then appointed the architect Carl Otto Hager to design a tomb for his family. The only two persons interred here were Willem Adolph and his wife Elizabeth. However, after they were re-buried elsewhere, the tomb was demolished in 1967.

In 2000 a photo of the structure in disuse was discovered in the Elliott collection in Cape Town. After being given the required approvals, the tomb was rebuilt meticulously in 2007.

This tomb, in the New Gothic style, is the forerunner of many church buildings in South Africa designed by the same architect of which the most prominent is the Moederkerk in Stellenbosch.


Die nissies is planmatig toegeken aan die 11 takke van die familie. ‘n Nissie kan gekoop word :
 
[a] vir as-legging van ‘n gestorwe Krige
 
[b] as gedenksteen vir ‘n voorouer.
 
Die Krige-Bond het ‘n Ooreenkoms met die Kerkraad oor die eienaarskap en tree op as verhuurder van nissies aan Kriges. Hiervoor word ‘n sekondêre ooreenkoms gesluit met ‘n wettige afstammeling van die stamvader WA Krige.

Sien die volgende deur op die skakel te klik:

-  SERTIFIKAAT

-  OOREENKOMS / REGLEMENT

 

GRAFKELDER3