KRIGE BOND | Familie Webtuiste

KRIGE BOND | Familie Webtuiste

Soek

Familieregister PDF Afdruk E-pos

‘n Familie bestaan nie uit die enkeling nie. Die enkeling in samehang met sy tydgenote en ook met sy voorgeslagte vorm die basis van die familie. Ons onderskei hier tussen die woorde “familie” en “gesin”.
In SA is daar sowat 3000 name in die Krige familie en hiervan is ongeveer die helfte reeds afgestorwe. Elkeen van hierdie 3000 indiwidue koppel sydelings met sy tydgenote sowel as terugwaarts met sy voorgeslag of voorwaarts met sy eie nageslag. Dit vorm ‘n groot legkaart met 3000 stukkies wat elkeen ‘n unieke plekkie vul. Hierdie legkaart is in die periode 1970 tot 1973 volledig nagevors en die stukkies inmekaar geplaas.
 
Die vorm van die legkaart was driehoekig : een persoon heelbo gevolg deur generasies 2, 3 … tot by 10 of 11. Met elke generasie het die driehoek breër geword. Al hierdie inligting is op ‘n muurpaneel aangebring en in 1973 by die Krige-Fees ten toon gestel. Die basis van dié paneel is 6m lank !
 
Om ‘n samehorigheid tussen al dié Kriges te probeer versterk, is die groot driehoek in kleiner driehoeke verdeel. In generasie 5 is sogenaamde takvaders gekies om 11 kleiner driehoeke te vorm. Elkeen van hierdie takke het ‘n toepaslike naam gekry :
 
Eerste Vyf Generasies – stamvader en sy direkte nageslag  
Bottelary – waar die takvader buite Stellenbosch geboer het
Caledon – waar die takvader se gemeente en pastorie was
Diamantveld – waarheen die takvaders verhuis en geboer het
Libertas Parva – waar die takvader by Stellenbosch geboer het
Oude Libertas – waar die takvader by Stellenbosch geboer het
Paarl – waarheen die takvader verhuis en daar geboer het
Piketberg – waarheen die takvader verhuis en daar geboer het
Prins Albert – waar die takvader se gemeente en pastorie was
Uiterwyk – waar die takvader buite Stellenbosch geboer het
Vredelust – waar die takvader by Stellenbosch geboer het
West End – waar die takvader in Stellenbosch gewoon het.

 
Elke Krige behoort dus aan een van hierdie 12 takke. Dit is gevolglik makliker om jouself met neefs en niggies, ooms en tantes, ouers of grootouers in dieselfde tak te assosieer.
 
HOE GAAN U TEWERK?
Kliek links onder Register op "Kriges" of "Aangetroudenes".
Die volledige Prosedure verskyn dan op die skerm.
ONTHOU: Hierdie indeks is gebaseer op die Krige-Boek van 1973. Enige persoon wat later gebore is, verskyn nie in die Indeks nie. Probeer gerus die persoon se ouers !