KRIGE BOND | Familie Webtuiste

KRIGE BOND | Familie Webtuiste

Familiebyeenkomste PDF Afdruk E-pos


In 1973 het verskeie familie-aksies gekulmineer :

Die genealogiese navorsing is voltooi.

Die Krige-Boek is gepubliseer

Die eerste en grootste Krige-Fees het in Stellenbosch plaasgevind.
 

1973 KRIGE-FEES
 
Hierdie geleentheid was op nasionale basis gereël en sowat 300 Kriges het dit bygewoon. Die verrigtinge het oor drie dae gestrek -14 tot 16 Desember 1973 - en het ingesluit :
 
[a] Familievergadering
 
[b] Toer na Krige-plase
 
[c] Konsert
 
[d] Uitstalling
 
[e] Vleisbraai-geselligheid.
 
ScreenHunter_07_Jun._18_15.03
 
ScreenHunter_08_Jun._18_15.03
 
Vir die feesprogram het Francois Krige ‘n tekening van Boschendal gemaak terwyl sy broer Uys “ Paar Gedagtes… “ geskryf het. Daar was breë deelname van Kriges uit alle oorde en takke. ‘n Fees-album is saamgestel met foto’s en handtekeninge van alle deelnemers. Die splinternuwe Krige-Boek is tydens die naweek bekend gestel.
 
 Kliek hier om die Krige-feesprogram te bekyk
 
Daar kan sonder meer gesê word dat hierdie byeenkoms in 1973 die hoogtepunt van die Krige-familie in Suid-Afrika was. ‘n Interessante verwikkeling was dat die Duitse Krieges wel deeglik hiervan kennis geneem en spoedig hulle eie Familienfest gereël het. By dié geleentheid in 1978 was Johan en Ode Krige as ere-gaste in Lienen ontvang !
 

 
1976 STIGTINGSVERGADERING van die KRIGE-BOND
 
Op 21 Februarie 1976 vind die Stigtingsvergadering van die Krige-Bond in Florida aan die Wes-Rand plaas. Volgens die notule het 67 volwassenes en ‘n groot aantal kinders die byeenkoms bygewoon. Die konstitusie is bespreek en goedgekeur en ‘n eerste bestuurspan is aangewys. Ook word vyf lede tot die Raad van Trustees verkies. ‘n Teenwoordigheidsregister word deur almal geteken en dié dokument bevat die handtekening van talle Kriges wat intussen gestorwe is.
 
Verskeie Bestuursvergaderings vind in die daaropvolgende jare plaas. Notules en Staat van Inkomste en Uitgawes word in die lywige Notuleboek aangetref.
 

1981 KRIGE-SAAMTREK op BUFFELSPOORT
 
Op 4 Julie 1981 vergadering die lede van die Krige-Bond weer in groot getalle, dié keer op Buffelspoort naby Rustenburg. Sowat 50 lede teken die teenwoordigheidsregister. ‘n Besluit oor die aanvaarding van die voorgestelde familiewapen is van die sake op die agenda.
 
ScreenHunter_01_Jun._18_12.23 

2001 KRIGES op KANONKOP
 
Op 31 Maart 2001 vind ‘n meer lokale byeenkoms plaas op die wynplaas van Johann en Paul Krige. ‘n Visbraai word aangebied en sowat 45 Kriges verkeer sosiaal met mekaar. Een van die aanbiedinge is ‘n loting vir ‘n 18 liter bottel rooiwyn van Kanonkop.
 
rooiwyn
 Minnelene van der Walt met haar prys!
(Oude Libertas p.152)

 
2008 INWYDING van KRIGE-GRAFKELDER
 
Hierdie historiese geleentheid op die perseel van Moederkerk is bygewoon deur die Deelnemers [Kriges aan wie een of meer nissies toegeken is] ander Kriges, genooide gaste en ook die bouspan. Bykans 60 volwassenes is teenwoordig. Die program behels ‘n staptoer langs die historiese roete, die onthulling van die gebou en ‘n praatjie met toeligting oor die agtergrond en die bestuur van die grafkelder. Heelwat publisiteit oor die funksie het in die dagbladpers verskyn.
 
 grafkelder_klein
Enkele Deelnemers - 8ste geslag lidmate by moederkerk.
 

 
2010 KRIGES op KANONKOP
 
Op 7 Maart 2010 maak die Kanonkop-span weer so !
Uitnodigings word aan Kriges in die Wes-Kaap gerig en ‘n groot aantal volwassenes en kinders daag op by die middag se visbraai en samesyn. In sy praatjie verskaf die voorsitter van die Krige-Bond inligting oor wat beplan word vir die nabye toekoms : webtuiste, nuusbriewe en die Krige-Museum.

Die tyd vir nasionale byeenkomste is sekerlik verby. Maar plaaslike en kleiner gesellighede kan met vrymoedigheid onderneem word. Indien iemand in sy of haar kontrei iets wil reel, skakel gerus met Johan Krige in Stellenbosch. Hy sal met graagte bystand verleen.