KRIGE BOND | Familie Webtuiste

KRIGE BOND | Familie Webtuiste

Museum en Argief PDF Afdruk E-pos

Alle materiaal wat sedert 1970 versamel is, word in die Krige Museum en Argief bewaar. Dit behels hoofsaaklik briewe, dokumente, foto’s en boeke. Verskeie portrette en skilderye vorm deel van die versameling.
 
 
museum_4  museum_meneer
              Museum                                                          Argief         

 
Dokumentasie
 
In die Krige Argief is daar letterlik duisende briewe – meestal per hand geskryf en per tak en per indiwidu georden. As ‘n Krige wil sien hoe sy oupa se handskrif gelyk het, dan is daar wel ‘n kans om dit onder oë te kry. Daar is ook dokumente en biografiese notas van Kriges wat reeds oorlede is en waarvan die inhoud nog nie werklik ontsluit is nie. Iemand sou byvoorbeeld nog ‘n mooi studie oor die sendingaksie in Afrika van 100 jaar gelede kon maak !
 
museum_5  museum_3    
Trapleer na Argief


 
Albums
 
Nog ‘n bron met baie inligting is die Album-reeks ook volgens Tak georden. Daar is tans sowat 25 sulke albums waarin koerantknipsels, foto’s, gedrukte material en historiese bronne so aangebied word dat die toevallige besoeker maklik by sy naby-verwante kan uitkom en homself miskien ook self daar in die argiewe sal vind !
Van sommige Kriges is daar veel meer inligtingstukke. Daarvan word dan ‘n “Versameling” gemaak sodat die material steeds toeganklik is. Sommige Kriges het die neiging om baie te skryf en niks weg te gooi nie ! Ander haal die publieke pers meer dikwels ….. !
 
foto_album  LEERS2
Tipiese Albums

 

 
Skilderye

Meer onlangs is ‘n poging aangewend om skilderye deur Kriges aan te koop en ‘n beperkte galery te skep. Daar is tans sewe kunstenaars verteenwoordig, maar enkeles kort nog. Hulp en advies sal natuurlik waardeer word !
Die jongste toevoeging tot die versameling is ‘n borsbeeld van Uys Krige deur die kunstenaar Pierre Volschenk.
 
krige_bond_3
Krige-skilderyehoek

krige_bond
Pierre Volschenk en Johan Krige by
die borsbeeld van Uys Krige