KRIGE BOND | Familie Webtuiste

KRIGE BOND | Familie Webtuiste

Heimat PDF Afdruk E-pos

In die westelike deel van die huidige Duitsland en ten noorde van die Rynrivier is daar ‘n landstreek wat deur verskillende Germaanse stamme bewoon was. Dit is hierdie Saksiese stamme wat in die jaar 9 nC ‘n skouspelagtige oorwinning oor die Romeinse Legioene behaal het. Hierdie veldslag het in die Teutoburger Wald plaasgevind en dit is presies waar die Kryghe-hus later gebou is – en trouens, vandag nog staan – middeweg tussen die dorpies Lienen en Hagen.

 krige_bond_1
Lugfoto van Kriege-opstal
Geneem 1950-of is dit 1750?

Foto geskenk aan Krige-Bond in 1980 deur die eienaar Rudolf Kriege.
Lees meer hieroor in Nuusbrief 15, 23 en 34.

hof_kriege_2
Hof Kriege vanaf foto (1896)
-Skets deur Rudolph Kriege-


Oudste familie-spore

Die ou plaasopstal op die Kriege hof  buite Hagen is die oudste Kriege-spoor. Die lugfoto asook die skets hierbo toon hierdie geboue as 'n sigbare skakel met die verre verlede. Hier het die een geslag Krieges na die ander die grond bewerk en vee aangehou - geen gemaklike leefstyl nie. 
Mettertyd het Krieges hulle ook in die nabyliggende dorpies gevestig.

In 1978 besoek Johan en Ode weereens die Krige-heimat. Hulle kuier in Lienen, in Brochterbeck en in Hagen by talle Krieges. Natuurlik besoek hulle ook die Kriege-Hof met die Kryghe-Hus. Hierdie plaasopstal is in die jare 1771 - 1778 in sy huidige vorm in eg Wesfaalse-styl gebou.

 Ode_en_Johan_Krige_voor_die_ou_Kriegenhaus_in_Sudenfeld._1978


LIENEN

Een groep van die Krieges het as handelaars vanaf Lienen hulle sake bedryf. Hier het hulle welvarend geword. Aan die bopunt van die kerkplein staan Das Hohe Haus, die setel van een van die Kriege families. Die dorpenaars het dikwels na hulle verwys as die "Könige von Lienen". Verwys na gesinsfoto hier onder.

Hierdie Krieges het Protestants geword tot vandag. Die Suid-Afrikaanse Kriges se oorsprong kom van hier.

Familie.

Daar is dikwels familiefeeste in Lienen gehou en Johan en Ode is telkens daarheen genooi.

Kriege-fees_op_2_September_1978_te_Lienen_Wesfale_Duitsland
Kriege-Fees in Lienen (1978)
Sittend: Frau Elisabeth Kriege, Johan en Ode Krige.
Staande in gesprek met Johan: Frau Mathilde Willemsen
(Vergelyk Nuusbrief p68)


HAGEN

'n Ander groep van die familie het hulle in Hagen gevestig.
Daar is byvoorbeeld Das Hotel Kriege wat reeds teen 1720 gebou is en in 1970 gemoderniseer word.

 hotel
Kroegtoonbank in Hotel Kriege in Hagan
waar die oeroue perdekop hanglamp eers gehang
het totdat dit in 1975 na SA gebring is. Dis vandag
'n pronkstuk in die Krige Museum.

Van die nasate van hierdie Krieges woon vandag nog steeds  in Hagen. Hulle het weer Katoliek gebly. Ook hier het Johan en Ode dikwels besoek afgelê en is altyd baie hartlik ontvang.

 Erich_en_Lena_Kriege
Onkel Erich en Tante Lena Kriege van Hagen


BROCHTERBECK

Dit is die kleinste van die dorpe in die omgewing. Tog het dit vir die Kriges in SA 'n besonderse betekenis. Die stamvader is hier gebore en gedoop. En sy naam staan steeds opgeteken in die Doopboek van hierdie gemeente.

Brochterbeck 
Reformierte Kirche in Brochterbeck
Die SA stamvader is hier in 1698 gedoop 


Genealogiese Navorsing in die Heimat

Een enkele leidraad wat in SA gevind is, het 'n klein skrefie oopgemaak waardeur die ganse voorgeskiedenis uiteindelik ontplooi is. Dit was die vermelding van die dorpie Brochterbeck op die doop-attestaat van die stamvader.

Maar die persoon wat dit alles moontlik gemaak het, was 'n Duitse genealoog met die naam Hans-Georg Bleibaum. Sy onstuitbare ywer, kundigheid en vriendskap het die voorgeskiedenis van die Krige-familie ontrafel. Hiervoor sal ons hom altyd dank verskuldig wees.

 Bleibaums
Herr Hans-Georg en Frau Bleibaum
Duitse genealoog en vriend