KRIGE BOND | Familie Webtuiste

KRIGE BOND | Familie Webtuiste

Familienaam PDF Afdruk E-pos

Die oudste dokument waarop hierdie familienaam verskyn is ‘n kerklike staat gedateer April 1400. Hierdie register verwys na die jaarlikse bydrae aan die Kerk wat van die Kryghe-hus ontvang is – ‘n boerdery in die Graafskap Lingen. In latere kerklike dokumente word die familienaam meestal as Kriege aangetref, maar variasies soos Krige, Krigee en Crigee kom meermale voor.
 

 
Wat beteken die familienaam?
 
Hierdie is dikwels een van die eerste vrae oor die familienaam. In opdrag het ‘n Duitse etimoloog ondersoek ingestel en in ‘n lywige uiteensetting op die volgende gewys :
- Die woord het geen verband met kryger / soldaat nie
- Die woord dui waarskynlik op ‘n gesindheid / houding van ‘n persoon wat omskryf kan word as “styfhoofdigheid”.