KRIGE BOND | Familie Webtuiste

KRIGE BOND | Familie Webtuiste

Aankoms in die Kaap PDF Afdruk E-pos

Die Teutoburger Wald en die omliggende platteland was deur die eeue dikwels die terrein waarop veldslae plaasgevind het. En telkens is die bevolking daardeur uitgemergel. Verarming en emigrasie was die gevolge hiervan.

Op ‘n Saksiese boerdery was dit gebruiklik dat die oudste seun met die boerdery voortgaan. En omdat die plaas nie onderverdeel mag word nie, was die jongere seuns genoodsaak om elders ‘n heenkome te vind. Die keuses was beperk : word soldaat of emigreer.

Op ‘n plasie tussen Lienen en Brochterbeck word ene Wilhelm Adolph Kriege in 1698 as die derde seun gebore. Sy pa is ‘n kleinboer en sy moeder ‘n predikantsdogter. As hy opgroei is sy keuse eenvoudig : hy loop na Holland, bestyg ‘n VOC-skip met die naam Het Vaderland Getrouw en stap aan wal in die Kaap in die jaar 1721. Tydens die vaart is hy as soldaat aangestel – sonder dat hy ooit aan ‘n slag deelgeneem het. In die Kaap bly hy aanvanklik in diens van die VOC as stalkneg, maar spoedig bedank hy en sit sy reis te voet verder. Hy loop na Stellenbosch en verneem onderweg by plase na werk. Maar die landbou is nog in sy kinderskoene en werk is skaars. Dan sit hy sy soektog voort en in die Drakenstein is daar ‘n Hugenoot Jacques de Villiers wat hom in diens neem. Met sy boerdery-agtergrond uit Europa gooi hy sy volle gewig agter die nuwe en moeilike uitdaging. Sy eerste werklike woonadres aan die Kaap is Boschendal.

Na vyf jare van getroue diens tree hy in 1729 in die huwelik met Jeanne de Villiers – die dogter van sy werkgewer. Sy skoonpa help hom om sy eie boerdery te koop, ‘n plaas Vleesbankin die Drakenstein. Hier word hulle drie kinders ook gebore. En so raak die enigste naamdraer van die Krige-familie in SA gevestig. 

 Lees ook Nuusbrief 18 oor die geboorteplaas
 van die stamvader by Brochterbeck.

                                     bochendal                                  

Bochendal, Drakenstein
Tuiste van Jeanne de Villiers, stammoeder van die Kriges
en eerste vaste werksadres van die stamvader WA Krige.